گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  آشنایی با الگوریتم های داده کاوی

  تماس برای قیمت

    داده‌کاوی به بخشی از روند تبدیل داده‌ی خام به دانش گفته می شود که در آن به یافتن یا اعتبار سنجی الگوها می‌پردازیم. معمولا در داده‌کاوی با حجم بسیار زیادی از داده روبه‌رو هستیم. در داده کاوی ما میتوانیم کار های زیر را انجام دهیم:

  Anomaly Detection
  Association rule learning
  Clustering
  Classification
  Regression
  Summarization

   

    داده‌کاوی به بخشی از روند تبدیل داده‌ی خام به دانش گفته می شود که در آن به یافتن یا اعتبار سنجی الگوها می‌پردازیم. معمولا در داده‌کاوی با حجم بسیار زیادی از داده روبه‌رو هستیم. در داده کاوی ما میتوانیم کار های زیر را انجام دهیم:

  Anomaly Detection
  Association rule learning
  Clustering
  Classification
  Regression
  Summarization