گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  آشنایی با اینترنت اشیا( IoT )

  0 تومان
  • اصول معماری شبکه IOT
  • شیوه های مدیریت انرژی
  • کاربرد های IOT در حوزه های مختلف
  • استانداردها و  پروتکل های رایج پرکاربرد IOT
  • سخت افزارهای کاربردی IOT
  • مفاهیم مربوط به NB-IOT
  • امنیت و ایمن سازی در حوزه IOT
  • ضرورت پیاده سازی و بومی سازی امنیت در حوزه IOT
  • تجاری سازی IOT
  • بلاکچین
  • اصول معماری شبکه IOT
  • شیوه های مدیریت انرژی
  • کاربرد های IOT در حوزه های مختلف
  • استانداردها و  پروتکل های رایج پرکاربرد IOT
  • سخت افزارهای کاربردی IOT
  • مفاهیم مربوط به NB-IOT
  • امنیت و ایمن سازی در حوزه IOT
  • ضرورت پیاده سازی و بومی سازی امنیت در حوزه IOT
  • تجاری سازی IOT
  • بلاکچین