گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  ارزیابی کارایی شبکه 4G بر مبنای KPI

  تماس برای قیمت

   اندازه گیری و ارزیابی کارایی در شبکه های کامپیوتری و مخابراتی ابسیار مهم می باشد. نتیجه  آن هم دید  مناسبی  از وضعیت و کیفیت سرویسهای شبکه ارائه می دهد و تیم شبکه  را برای رفع اشکال­های احتمالی آگاه می سازد.

   اندازه گیری و ارزیابی کارایی در شبکه های کامپیوتری و مخابراتی ابسیار مهم می باشد. نتیجه  آن هم دید  مناسبی  از وضعیت و کیفیت سرویسهای شبکه ارائه می دهد و تیم شبکه  را برای رفع اشکال­های احتمالی آگاه می سازد.