گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  آشنایی با AAA و نحوه پیاده سازی آن با Cisco Secure ACS 5.x

  تماس برای قیمت


  معرفی پروتکلها ، قابلیت ها ، و کاربردهای مکانیزم AAA و طریقه پیاده سازی آن با نرم افزار Cisco ACS .

  منابع آموزشی دوره
  1. AAA Identity Management Security
  2. CCNA Security 640-554
  3. CCNP Security Secu مورد جدید re 642-637
  4. User Guide for Cisco Secure Access Control System 5.2 (Text Part Number: OL-21572-01)
  توانمندی افراد پس از گذراندن دوره
  1. آشنایی با AAA و کاربرد های آن
  2. آشنایی با پروتکل های Radius و  Tacacs و طریقه کار آنها
  3. آشنایی با مفهوم سطح دسترسی روی تجهیزات
  4. توانایی پیکربندی Cisco IOS جهت کار با AAA
  5. درک منطق کار و توانایی پیکربندی Cisco ACS
  6. توانایی گزارش گیری از وقایع Cisco ACS


  معرفی پروتکلها ، قابلیت ها ، و کاربردهای مکانیزم AAA و طریقه پیاده سازی آن با نرم افزار Cisco ACS .

  منابع آموزشی دوره
  1. AAA Identity Management Security
  2. CCNA Security 640-554
  3. CCNP Security Secu مورد جدید re 642-637
  4. User Guide for Cisco Secure Access Control System 5.2 (Text Part Number: OL-21572-01)
  توانمندی افراد پس از گذراندن دوره
  1. آشنایی با AAA و کاربرد های آن
  2. آشنایی با پروتکل های Radius و  Tacacs و طریقه کار آنها
  3. آشنایی با مفهوم سطح دسترسی روی تجهیزات
  4. توانایی پیکربندی Cisco IOS جهت کار با AAA
  5. درک منطق کار و توانایی پیکربندی Cisco ACS
  6. توانایی گزارش گیری از وقایع Cisco ACS