گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  بانک های اطلاعاتی غیر رابطه ای NoSQL

  0 تومان
  پایگاه داده‌های NoSQL پایگاه داده‌هایی هستند که شیوه‌ای متفاوت از پایگاه داده‌های رابطه‌ای برای ذخیره و بازیابی اطلاعت در پیش گرفته‌اند. این پایگاه داده‌ها در کلان داده استفاده روز افزودنی پیدا کرده‌اند. از مزایای این پایگاه داده ها می‌توان به سادگی طراحی نسبت به پایگاه داده‌های رابطه‌ای، horziontal scaling ساده‌تر و کنترل بهتر روی Availabilty اشاره کرد. از جمله مهم ترین انواع پایگاه داده‌ای NoSQL می‌توان به نوع گراف مانند Neo4J، نوع Docuemnt Store مانند MongoDB و نوع Key-Value مانند Redis و Cassandra اشاره کرد.در این دوره به معرفی کلی از پایگاه داده‌های NoSQL و کاربرد آن ها خواهیم پرداخت سپس به طور خاص روی پایگاه داده‌ای MongoDB  تمرکز خواهیم کرد و به صورت عملی روی این پایگاه‌ داده‌ کار خواهیم کرد.

   

  پایگاه داده‌های NoSQL پایگاه داده‌هایی هستند که شیوه‌ای متفاوت از پایگاه داده‌های رابطه‌ای برای ذخیره و بازیابی اطلاعت در پیش گرفته‌اند. این پایگاه داده‌ها در کلان داده استفاده روز افزودنی پیدا کرده‌اند. از مزایای این پایگاه داده ها می‌توان به سادگی طراحی نسبت به پایگاه داده‌های رابطه‌ای، horziontal scaling ساده‌تر و کنترل بهتر روی Availabilty اشاره کرد. از جمله مهم ترین انواع پایگاه داده‌ای NoSQL می‌توان به نوع گراف مانند Neo4J، نوع Docuemnt Store مانند MongoDB و نوع Key-Value مانند Redis و Cassandra اشاره کرد.در این دوره به معرفی کلی از پایگاه داده‌های NoSQL و کاربرد آن ها خواهیم پرداخت سپس به طور خاص روی پایگاه داده‌ای MongoDB  تمرکز خواهیم کرد و به صورت عملی روی این پایگاه‌ داده‌ کار خواهیم کرد.