گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  برنامه نویسی امن ECSP

  تماس برای قیمت
  فروشنده: EC-Council

   .NET به عنوان یکی از متد های پیشرفته در زمینه توسعه نرم­ افزارهای تحت وب شناخته می شود. در این دوره  برنامه نویسان و توسعه دهندگان نرم افزار که به دنبال طراحی و تولید نرم افزارهای امن در بستر .NET هستند، بسیار با ارزش و موثر خواهد بود.دانش پذیر دراین دوره  نحوه شناسایی  باگ ها و حفره های امنیتی را فرا میگیرد و با مکانیزم های مقابله لازم با آنها را در طول چرخه عمر نرم افزار آشنا خواهد شد.

  اهداف دوره:

    شناخت   اصول پایه امنیتی در .NET ، معماری امنیتی در ASP.NET و کمک به فراگیر جهت درک مفاهیم امنیت نرم افزار و تهدیدات عمومی برنامه های مبتنی بر .NET

  •  تحلیل حملات امنیتی بر بستر فریم ورک .NET و تشریح چرخه عمر توسعه نرم افزار امن
  • شناخت  تهدیدات رایج علیه .Net Assemblies و آشنایی با Stack Walking
  • اعتبارسنجی ورودی ها و رویکردهای مختلف آن، حملات رایج بر علیه اعتبارسنجی ورودی ها، آسیب پذیری های موجود در کنترل های اعتبارسنجی و بهترین روش های موجود در این زمینه
  • معرفی مفاهیم احرازهویت(Authentication)و مجازشماری (Authentication) و تهدیدات رایج در این زمینه
  • تحلیل و بررسی اصول امنیتی مرتبط با توکن های مدیریت نشست (Session Management)، تهدیدات رایج در این زمینه و تکنیک های مدیریت نشست در ASP.NET و حملات در این بخش
  •  رمزنگاری در .NET ، انواع حملات رمزنگاری در .NET و فضاهای نام (Namespaces)مربوط به رمزنگاری
  • رمزنگاری متقارن (Symmetric) و نامتقارن (Asymmetric)، مفاهیم درهم سازی(Hashing)، گواهینامه دیجیتال، امضای دیجیتال و XML
  • توضیح  اصول مدیریت خطای امن، سطوح مختلف در مدیریت استثنائات Exception Handling و ابزارهای رویدادنگاری Logging در .NET
  • مدیریت فایل، مدیریت تهدیدات در این بخش، حملات Path Traversal و تکنیک های مقابله با این دسته از حملات

   .NET به عنوان یکی از متد های پیشرفته در زمینه توسعه نرم­ افزارهای تحت وب شناخته می شود. در این دوره  برنامه نویسان و توسعه دهندگان نرم افزار که به دنبال طراحی و تولید نرم افزارهای امن در بستر .NET هستند، بسیار با ارزش و موثر خواهد بود.دانش پذیر دراین دوره  نحوه شناسایی  باگ ها و حفره های امنیتی را فرا میگیرد و با مکانیزم های مقابله لازم با آنها را در طول چرخه عمر نرم افزار آشنا خواهد شد.

  اهداف دوره:

    شناخت   اصول پایه امنیتی در .NET ، معماری امنیتی در ASP.NET و کمک به فراگیر جهت درک مفاهیم امنیت نرم افزار و تهدیدات عمومی برنامه های مبتنی بر .NET

  •  تحلیل حملات امنیتی بر بستر فریم ورک .NET و تشریح چرخه عمر توسعه نرم افزار امن
  • شناخت  تهدیدات رایج علیه .Net Assemblies و آشنایی با Stack Walking
  • اعتبارسنجی ورودی ها و رویکردهای مختلف آن، حملات رایج بر علیه اعتبارسنجی ورودی ها، آسیب پذیری های موجود در کنترل های اعتبارسنجی و بهترین روش های موجود در این زمینه
  • معرفی مفاهیم احرازهویت(Authentication)و مجازشماری (Authentication) و تهدیدات رایج در این زمینه
  • تحلیل و بررسی اصول امنیتی مرتبط با توکن های مدیریت نشست (Session Management)، تهدیدات رایج در این زمینه و تکنیک های مدیریت نشست در ASP.NET و حملات در این بخش
  •  رمزنگاری در .NET ، انواع حملات رمزنگاری در .NET و فضاهای نام (Namespaces)مربوط به رمزنگاری
  • رمزنگاری متقارن (Symmetric) و نامتقارن (Asymmetric)، مفاهیم درهم سازی(Hashing)، گواهینامه دیجیتال، امضای دیجیتال و XML
  • توضیح  اصول مدیریت خطای امن، سطوح مختلف در مدیریت استثنائات Exception Handling و ابزارهای رویدادنگاری Logging در .NET
  • مدیریت فایل، مدیریت تهدیدات در این بخش، حملات Path Traversal و تکنیک های مقابله با این دسته از حملات