گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  بکارگیری ابزارهای داده کاوی

  تماس برای قیمت
  با توجه به الگوریتم های متنوع و پیچیده پیاده سازی تمامی الگوریتم ها برای یک متخصص داده ممکن نیست و بهترین کار استفاده از ابزارهایی است که این الگوریتم ها رو به شکلی صحیح و قابل اعتماد پیاده سازی کرده اند. در این کلاس به معرفی کتابخانه پاندا در زبان پایتون خواهیم پرداخت. دلیل استفاده از پایتون و پاندا، راحتی، قدرت عمل و محبوبیت آن است .

   

  با توجه به الگوریتم های متنوع و پیچیده پیاده سازی تمامی الگوریتم ها برای یک متخصص داده ممکن نیست و بهترین کار استفاده از ابزارهایی است که این الگوریتم ها رو به شکلی صحیح و قابل اعتماد پیاده سازی کرده اند. در این کلاس به معرفی کتابخانه پاندا در زبان پایتون خواهیم پرداخت. دلیل استفاده از پایتون و پاندا، راحتی، قدرت عمل و محبوبیت آن است .