بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  تقویم آموزش

  دپارتمان آموزش گروه دوران

  تلفن:43585- داخلی 266 و264

  کانال آموزش:douranT@

  دوره هایStorage

  ردیف

  عنوان

  تعداد ساعت

  زمان بندی

  تاریخ شروع

  مبلغ قابل پرداخت

   

  HPE Accelerated SAN Essentials

  32

  پنجشنبه و جمعه 8 الی 16

  97/7/12

  900,000

   

  HPE Accelerated SAN Essentials

  32

  پنجشنبه 16 الی 20

  97/8/24

  900,000

   

  HPE Accelerated SAN Essentials Camp

  32

  شنبه الی سه شنبه 8 الی 16

  97/10/1

  900,000

   

  EMC Information Storage and Management

  30

  شنبه و دوشنبه 17 الی 20

  97/8/5

  1,200,000

   

  EMC Information Storage and Management

  30

  پنجشنبه 8 الی 12

  97/9/22

  1,200,000

   

  VNX Block Storage Deploy Management

  32

  چهارشنبه 17 الی 30/20

  97/2/13

  1,400,000

   

  DELL EMC Unity Deep Dive

  40

  پنجشنبه 12 الی 18

  97/8/3

  2,000,000

   

  DELL EMC Unity Deep Dive

  40

  یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20

  97/8/27

  2,100,000

   

  DELL EMC Unity Deep Dive

  40

  پنجشنبه 12 الی 18

  97/10/27

  2,100,000

   

  DELL EMC Data Domain

  32

  پنجشنبه 8 الی 12

  97/8/10

  2,350,000

   

  DELL EMC Data Domain (camp)

  32

  شنبه الی سه شنبه 8 الی 16

  97/10/15

  2,350,000

   

  DELL EMC Recover Point Management

  32

  جمعه 9 الی 13

  97/9/2

  2,850,000

   

  DELL EMC Recover Point Management  (camp)

  32

  شنبه الی سه شنبه 8 الی 16

  97/8/19

  2,850,000

   

  DELL EMC Recover Point Management

  32

  پنجشنبه 8 الی 12

  97/11/11

  2,850,000

   

  DELL EMC VPLEX Management

  40

  شنبه الی چهارشنبه 8 الی 16

  97/9/10

  3,000,000

   

  DELL EMC VPLEX Management

  40

  شنبه الی چهارشنبه 8 الی 16

  97/10/29

  3,000,000

   

  vmax3 configuration management

  32

  چهارشنبه و پنجشنبه 8 الی 13

  97/8/23

  4,750,000

   

  vmax3 bussines continiuty management

  16

  جمعه 8 الی 16

  97/11/05

  4,350,000

   

  Managing HP 3PAR StoreServ I & II( Camp)

  40

  شنبه الی چهارشنبه 8 الی 16

  97/7/21

  2,250,000

   

  Managing HP 3PAR StoreServ I & II  (camp)

  40

  شنبه الی چهارشنبه 8 الی 16

  97/08/19

  2,250,000

   

  Managing HP 3PAR StoreServ I & II

  40

  شنبه الی چهارشنبه 8 الی 16

  97/11/6

  2,250,000

  دوره Virtualization

  ردیف

  عنوان

  تعداد ساعت

  زمان بندی

  تاریخ شروع

  مبلغ قابل پرداخت

   

  VMWare vSphere 6.5 ICM

  48

  پنجشنبه 12 الی 16

  97/7/5

  1,250,000

   

  VMWare vSphere 6.5 ICM

  48

  یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20

  97/7/8

  1,250,000

   

  VMWare vSphere 6.5 ICM

  48

  پنجشنبه 8 الی 12

  97/8/24

  1,250,000

   

  VMWare vSphere 6.5 ICM

  48

  روزهای زوج 17 الی 20

  97/9/24

  1,250,000

   

  VMWare vSphere 6.5 ICM

  48

  پنجشنبه و جمعه 8 الی 12

  97/11/4

  1,250,000

   

  VMWare vSphere 6.5 ICM Camp

  40

  شنبه الی چهارشنبه 8 الی 16

  97/12/4

  1,250,000

   

  VMWare vSphere 6.5 Optimize & Scale

  40

  شنبه 17 الی 30/20

  97/7/21

  1,350,000

   

  VMWare vSphere 6.5 Optimize & Scale

  40

  پنجشنبه 12 الی 16

  97/9/29

  1,350,000

   

  VMWare vSphere 6.5 Optimize & Scale

  40

  یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20

  97/10/9

  1,350,000

   

  VMWare vSphere 6.5 Optimize & Scale Camp

  40

  شنبه الی چهارشنبه 8 الی 16

  97/9/3

  1,350,000

   

  VMWare vSphere 6.5 Design & Deploy

  40

  پنجشنبه 12 الی 16

  97/8/3

  1,350,000

   

  VMWare Horizen View 7.0  ICM

  40

  چهارشنبه 17 الی 30/20

  97/7/11

  1,300,000

   

  VMWare Horizen View 7.0  ICM

  40

  چهارشنبه 17 الی 30/20

  97/10/12

  1,300,000

   

  VMWare NSX 6.2 ICM

  40

  شنبه و دوشنبه 17 الی 20

  97/7/21

  13,500,000

   

  VMWare NSX 6.2 ICM

  40

  یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20

  97/9/18

  1,350,000

   

  VMWare NSX 6.2 Design

  32

  تماس با واحد آموزش

  تماس با واحد آموزش

  1,450,000

   

  VMware SRM: ICM

  24

  شنبه الی دوشنبه 8 الی 16

  97/7/21

  1,350,000

   

  VMware SRM: ICM

  24

  شنبه الی دوشنبه 8 الی16

  97/10/8

  1,350,000

   

  VMware vSphere: Troubleshooting Workshop

  40

  سه شنبه 17 الی 30/20

  97/7/17

  1,350,000

   

  VMware vSphere: Troubleshooting Workshop

  40

  یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20

  97/10/9

  1,350,000

   

  VMware vSAN Deploy & Management

  32

  جمعه 8 الی 16

  97/8/4

  1,300,000

   

  VMware vSAN Deploy & Management

  32

  شنبه الی سه شنبه 8 الی 16  

  97/9/24

  1,300,000

   

  VMware vRealize Operation Manager

  40

  سه شنبه 17 الی 30/20

  97/9/6

  1,350,000

   

  VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage

  40

  جمعه 9 الی 13

  97/8/25

  1,450,000

   

  VMware vRealize log Insight

  16

  جمعه 14 الی 19

  97/9/2

  800,000

   

  Citrix XenApp and XenDesktop

  60

  جمعه 8 الی 12

  97/8/4

  1,550,000

   

  VMware Integrated OpenStack

  24

  پنجشنبه 16 الی 20

  97/8/24

  1,200,000

   

  VMware Integrated OpenStack

  24

  شنبه 17 الی 30/20

  97/10/1

  1,200,000

   

  Vmware Horizen VCP-DTM

  45

  پنجشنبه ها 14 الی 19

  97/7/19

  900,000

   

  Vmware NSX

  40

  جمعه 14 الی 19

  97/9/16

  1,300,000

   

  Vmware VSAN

  20

  -

  -

  1,350,000

   

  Vmware VSAN Design & Deploy

  40

  پنجشنبه هاا14 الی 19

  97/8/24

  1,000,000

  دوره Server

   

  HP Server Solution ATP & ASE Bundle

  32

  پنجشنبه 12 الی 16

  97/8/4

  850,000

   

  HP Server Solution ATP & ASE Bundle Camp

  32

  شنبه الی سه شنبه 8 الی 16

  97/10/1

  850,000

   

  Implementing Enterprise Backup & Recovery Solutions

  32

  جمعه و شنبه 8 الی 14

  97/7/27

  1,200,000

   

  Implementing Enterprise Backup & Recovery Solutions

  32

  یکشنبه الی چهارشنبه 8 الی 16

  97/11/7

  1,200,000

   

  HP Servers Linux Multipathing

  30

  یکشنبه الی سه شنبه 17 الی 20

  97/8/6

  850,000

   

  HP Servers Linux Multipathing

  30

  پنجشنبه 9 الی 13

  97/8/10

  850,000

   

  Veritas Netbackup 8.1 Administration

  40

  پنجشنبه 8 الی 13

  97/8/24

  1,250,000

  دوره های  SDN

   

  SDN with OpenFlow and Ryu Controller

  30

  شنبه الی دوشنبه 8 الی 16

  97/9/10

  1,200,000

   

  SDN with OpenFlow and Ryu Controller

  30

  شنبه الی دوشنبه 8 الی 16

  97/11/27

  1,200,000

  دوره Cloud Computing

  ردیف

  عنوان

  تعداد ساعت

  زمان بندی

  تاریخ شروع

  مبلغ قابل پرداخت

   

  Openstack Administration

  36

  پنجشنبه 8 الی 13

  97/7/26

  1,200,000

   

  Openstack Administration

  36

  شنبه الی سه شنبه 8 الی 16

  97/9/10

  1,200,000

   

  Openstack Administration

  36

  پنجشنبه 13 الی 17

  97/8/24

  1,200,000

   

  VMware Integrated OpenStack

  24

  پنجشنبه 16 الی 20

  97/8/10

  1,200,000

   

  VMware Integrated OpenStack

  24

  یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20

  97/10/9

  1,200,000

   

  Oracle Integrated OpenStack

  24

  جمعه 9 الی 13

  97/9/2

  1,100,000

  دوره های استاندارد دیتاسنتر (EPI Datacenter)

  ردیف

  عنوان

  تعداد ساعت

  زمان بندی

  تاریخ شروع

  مبلغ قابل پرداخت

   

  CDCP

  16

  پنجشنبه و جمعه 8 الی 16

  تماس با واحد آموزش

  500,000

   

  CTDC  (Certified TIA-942  Design Consultant)

  24

  -

  تماس با واحد آموزش

  750,000

   

  CTIA  (Certified TIA-942  Internal Auditor)

  16

  -

  تماس با واحد آموزش

  500,000

   

  CTEA  (Certified TIA-942  External Auditor)

  16

  -

  تماس با واحد آموزش

  500,000

   

  CDMS  (Certified Data Center Migration Specialist)

  16

  -

  تماس با واحد آموزش

  500,000

   

  CDSM  (Certified Data Center Safety Manager)

  16

  -

  تماس با واحد آموزش

  500,000

   

  CDRP  (Certified Data Center Risk Professional)

  16

  -

  تماس با واحد آموزش

  500,000

   

  CDFOM  (Certified Data Center Facilities Operations Manager)

  24

  -

  تماس با واحد آموزش

  750,000

   

  CDCP (Certified Data Center Professional)

  16

  -

  تماس با واحد آموزش

  500,000

   

  CDCS  (Certified Data Center Specialist)

  24

  -

  تماس با واحد آموزش

  750,000

   

  CDCE (Certified Data Center Expert)

  24

  -

  تماس با واحد آموزش

  750,000

  دوره های Data Base

  ردیف

  عنوان

  تعداد ساعت

  زمان بندی

  تاریخ شروع

  مبلغ قابل پرداخت

   

  SQL Server 2016 Design

  40

  یکشنبه 17 الی 30/20

  97/7/15

  890,000

   

  SQL Server 2016 Administration

  40

  جمعه 8 الی 14

  97/7/20

  890,000

   

  SQL Server 2016 Design

  40

  پنجشنبه 16 الی 20

  97/8/24

  890,000

   

  SQL Server 2016 Administration

  40

  یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20

  97/9/11

  890,000

   

  SQL Server 2016 Administration

  40

  پنجشنبه 16 الی 20

  97/11/11

  890,000

   

  SQL Server 2016 Design

  40

  چهارشنبه 17 الی 30/20

  97/10/5

  890,000

   

  SQL Server Advance

  32

  جمعه 8 الی 14

  97/9/16

  900,000

   

  SQL Server Data Tools (SSIS)

  30

  یکشنبه 17 الی 30/20

  97/10/16

  800,000

   

  NoSQL Database

  50

  چهارشنبه 17 الی 30/20

  97/9/7

  1,100,000

   

  MongoDB, Redis, Casandra, Postgre

  50

  روزهای زوج 17 الی 30/20

  97/11/6

  1,100,000

  NoSQL Database

  1,100,000

   

  SQL Server Performance Tuning

  32

  جمعه 9 الی 13

  97/10/21

  700,000

   

  Data Mining Algorithms and Python tools

  60

  روزهای زوج 17 الی 20

  97/8/19

  1,200,000

   

  Python for Data Mining

  70

  پنجشنبه 12 الی 16

  97/9/1

  1,300,000

   

  Web crawling and web scraping Workshop

  16

  شنبه و یکشنبه 8 الی 16

  97/9/17

  600,000

   

  Big Data Workshop

  16

  شنبه و یکشنبه 8 الی 16

  97/10/1

  600,000

   

  Hadoop 2

  50

  یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20

  97/8/20

  1,300,000

   

  Storm/Spark

  50

  پنجشنبه 8 الی 12

  97/9/8

  1,300,000

   

  Data Mining with R

  40

  چهارشنبه 17 الی 30/20

  97/9/7

  900,000

  دوره های طراحی تجربه کاربری و رابط کاربری

  ردیف

  عنوان

  تعداد ساعت

  زمان بندی

  تاریخ شروع

  مبلغ قابل پرداخت

   

  دوره مقدماتی طراحی تجربه کاربری

  24

  جمعه 9 الی 13

  97/7/20

  900,000

  User Experience/ User Interface Design Fundamentals

   

  دوره مقدماتی طراحی تجربه کاربری

  24

  جمعه 9 الی 13

  97/9/2

  900,000

  User Experience/ User Interface Design Fundamentals

   

  کاربرپژوهی

  21

  پنجشنبه 16 الی 20

  97/8/10

  850,000

  UX User Research in UX Design

   

  معماری اطلاعات

  12

  پنجشنبه 12 الی 16

  97/9/8

  600,000

  Information Architecture

   

  طراحی رابط کاربری

  12

  چهارشنبه  17 الی 30/20

  97/10/12

  550,000

  User Interface Design

   

  آزمون کاربرد پذیری

  10

  تماس با واحد آموزش

  تماس با واحد آموزش

  400,000

   

  Usability Testing

   

  اینفوگرافی

  16

  شنبه و یکشنبه 8 الی 16

  97/8/19

  750,000

  Network

   ردیف

  عنوان

  تعداد ساعت

  زمان بندی

  تاریخ شروع

  مبلغ قابل پرداخت

   

  CCNA Route & Switch

  60

  چهارشنبه 17 الی 30/20

  97/8/2

  900,000

   

  CCNA Route & Switch

  60

  یکشنبه و سه شنبه 17 الی 30/20

  97/11/13

  900,000

   

  CCNA Data Center

  45

  یکشنبه و سه شنبه 17 الی 30/20

  97/7/22

  900,000

   

  CCNA Cloud

  45

  چهارشنبه 30/16 الی 30/20

  97/10/19

  900,000

   

  CCNA Security

  40

  شنبه و دوشنبه 17 الی 20

  97/9/10

  900,000

   

  CCNA Security

  40

  یکشنبه و سه شنبه 14 الی 17

  97/11/7

  900,000

   

  CCNA Security

  45

  شنبه و چهارشنبه 17/30الی 20/30

  97/7/7

  900,000

   

  CCNP Security

  140

  یکشنبه و سه شنبه 17 الی 30/20

  97/10/16

  3,000,000

   

  CCNP Security  PACK

  120

  یکشنبه و سه شنبه 17/30الی 20/30

  97/8/27

  3,000,000

   

  CCNP Data Center

  140

  چهارشنبه 17 الی 30/20

  97/8/02

  3,200,000

   

  CCNP Data Center

  140

  یکشنبه و سه شنبه 17 الی 30/20

  97/10/9

  3,200,000

   

  CCNP Route & Switch

  160

  یکشنبه و سه شنبه 17 الی 30/20

  97/11/7

  2,700,000

   

  CCNP Route & Switch

  160

  شنبه و دوشنبه 17 الی 30/20

  97/8/19

  2,700,000

   

  Implementing Cisco MPLS

  40

  -

  -

  990,000

   

  Implementing Cisco  Qos

  40

  -

  -

  990,000

   

  Cisco ISE

  40

  -

  -

  1,300,000

   

  Cisco IWAN

  40

   

  97/08/01

  1,200,000

   

  Cisco Fire Power

  40

  -

  -

  1,100,000

   

  Cisco Fire Power

  40

  یکشنبه ها 17/30 الی 20/30

  97/8/6

  1,100,000

   

  Cisco Fire Power

  40

  جمعه ها 9 الی 13

  97/8/11

  1,100,000

   

  CCNA Collaboration

  45

  شنبه و دوشنبه 17/30الی 20/30

  97/7/14

  1,000,000

   

  CCNP Routing & Switching Pack

  100

  یکشنبه و سه شنبه 17/30الی 20/30

  97/7/22

  2,000,000

   

  CCIE Routing & Switching

  110

  پنجشنبه ها 14 الی 19

  97/8/24

  2,800,000

   

  CCNA Routing & Switching

  60

  جمعه 9 الی14

  97/8/11

  800,000

   

  CCNP Route

  50

  جمعه 9 الی14

  97/7/6

  900,000

   

  Linux LPIC-1

  48

  پنجشنبه ها 9الی 14

  97/7/5

  900,000

   

  Linux LPIC-2

  48

  پنجشنبه ها 9الی 14

  97/10/6

  1,100,000

   

  Linux LPIC-1

  50

  شنبه و دوشنبه 17 الی 20

  97/9/10

  900,000

   

  Linux LPIC-2

  50

  چهارشنبه 14 الی 30/17

  97/11/10

  900,000

   

  Mikrotik  MTCNA

  36

  جمعه 9 الی14

  97/7/20

  500,000

   

  Mikrotik  customized1(BGP+OSPF+MPLS+PBR+Tunnel)

  45

  -

  -

  900,000

   

  Mikrotik  customized1(BGP+OSPF+MPLS+PBR+Tunnel)

  45

  دوشنبه و چهارشنبه 17:30 الی 20:30

  97/7/9

  900,000

   

  SCOM

  45

  شنبه الی دوشنبه 8 الی 15

  97/8/26

  900,000

   

  Skype For Business

  50

  پنجشنبه 16 الی 20

  97/9/22

  900,000

  Security

  ردیف

  عنوان

  تعداد ساعت

  زمان بندی

  تاریخ شروع

  مبلغ قابل پرداخت

   

  Security+

  32

  دوشنبه و چهارشنبه 17:30 الی 20:30

  97/7/23

  500000

   

  Security+

  32

  پنجشنبه ها 10 الی 14

  97/8/3

  500000

   

  Security+

  32

  یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20

  97/10/9

  500000

   

  CEHv10 with Kali linux

  50

  چهارشنبه ها 17 الی 21

  97/7/18

  950000

   

  CEHv10 with Kali linux

  50

  پنجشنبه ها 10 الی 14

  97/9/8

  950000

   

  CEHv10 with Kali linux

  50

  جمعه ها 9 الی 13

  9710/28

  950000

   

  PWK

  32

  سه شنبه 17 الی 30/20

  97/8/1

  900000

   

  PWK

  32

  جمعه ها 9 الی 13

  97/10/28

  900000

   

  SANS 505

  50

  پنجشنبه و جمعه 9 الی 14

  97/7/19

  1500000

   

  SANS 505

  50

  پنجشنبه و جمعه 9 الی 14

  97/10/6

  1500000

   

  SANS 542

  40

  دوشنبه ها 17 الی 20

  97/8/14

  1200000

   

  SANS 642

  40

  دوشنبه ها 17 الی 20

  97/10/3

  1200000

   

  SANS 542

  40

  سه شنبه  ها 17 الی 20

  97/8/15

  1200000

   

  SANS 642

  40

  جمعه ها 9 الی 13

  97/10/14

  1200000

   

  CHFI-ECSA-LPT-AWAE-WIFU-SSCP

  فقط درصورت درخواست سازمانی

   

  SANS,500,501,504,530,580,617,572,507

  SOC

  ردیف

  عنوان

  تعداد ساعت

  زمان بندی

  تاریخ شروع

  مبلغ قابل پرداخت

   

  Security Operation Center Analyst 

  25

   

   

  700,000

   

  Splunk Fundamentals

  16

   

   

  450,000

   

  ArcSight Logger Administration

  24

   

   

  700,000

   

   ArcSight ESM 6.5

  30

   

   

  900,000

   

  ArcSight SmartConnector

  16

   

   

  450,000

   

  عنوان

  تعداد ساعت

  شهریه بازای هر نفر

   

  Microsoft Excel Basic

  30

  250,000

   

  Microsoft Excel Advance

  30

  400,000

   

  Microsoft Excel Programming

  25

  450,000

   

  Excel Business Intelligence

  25

  450,000

   

  SharePoint 2013 End User

  30

  450,000

   

  SharePoint 2013 Power User

  30

  450,000

  دوره های آموزشی مدیریت فناوری اطلاعات و ...

  ردیف

  عنوان

  تعداد ساعت

  شهریه بازای هر نفر

   

  ITIL Foundation 3.0

  24

  650,000

   

  ITIL Service Lifecycle Certifications: Service Operations

  24

  650,000

   

  Cobit 5.0 Foundation

  24

  650,000

   

  دوره مقدماتی بنیادی معماری فناوری اطلاعات سازمانی

  16

  750,000

   

  دوره پیشرفته بنیادی معماری فناوری اطلاعات سازمانی

  16

  750,000

   

  دوره حرفه ای بنیادی معماری فناوری اطلاعات سازمانی

  16

  750,000

   

  دوره معماری سازمانی و توسعه نرم افزار در سازمان

  16

  750,000

   

  CIW Package

  120

  2,000,000

   

  Digital Marketing & SEO

  30

  600,000

  مهندسی نرم افزار ، برنامه نویسی ، اسکرام

  دوره های آموزشی جاوا ، پایتون و موبایل

  ردیف

  عنوان

  تعداد ساعت

  زمان بندی

  تاریخ شروع

  مبلغ قابل پرداخت (ریال)

   

  PHP Programming Basic

  40

  شنبه و دوشنبه 17 الی 20

  26/08/1397

  650,000

   

  PHP Programming Basic

  40

  جمعه 8 الی 12

  16/09/1397

  650,000

   

  PHP Programming Advance

  40

  شنبه و دوشنبه 17 الی 20

  22/10/1397

  750,000

   

  JAVA Core Programming

  35

  پنجشنبه 8 الی 12

  08/09/1397

  750,000

   

  Android Application Development

  36

  پنجشنبه 16 الی 20

  24/08/1397

  700,000

   

  IOS Programming Basic

  30

  جمعه 8 الی 12

  09/09/1397

  600,000

   

  IOS Programming Advance

  30

  جمعه 13 الی 18

  05/11/1397

  700,000

  دوره های آموزشی برنامه نویسی وب

  ردیف

  عنوان

  تعداد ساعت

  زمان بندی

  تاریخ شروع

  مبلغ قابل پرداخت (ریال)

   

  React & React Native

  36

  یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20

  97/7/22

  900,000

   

  React & React Native

  36

  پنجشنبه 12 الی 16

  97/9/1

  900,000

   

  React & React Native

  36

  یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20

  97/11/16

  900,000

   

  Mern or Mean Stack

  60

  پنجشنبه 8 الی 12

  97/8/24

  900,000

   

  MongoDB, Express, (Angular or React), Node.js

   

  Mern or Mean Stack

  60

  شنبه و دوشنبه 17 الی 20

  97/11/6

  900,000

   

  MongoDB, Express, (Angular or React), Node.js

   

  Angular

  35

  شنبه 17 الی 30/20

  97/9/17

  750,000

   

  Programming in HTML5 with CSS & JavaScript

  35

  جمعه 8 الی12

  97/8/25

  750,000

   

  Programming in HTML5 with CSS & JavaScript

  35

  چهارشنبه 30/16 الی 30/20

  97/9/21

  7,500,000

   

  ASP.Net Core

  32

  شنبه و دوشنبه 17 الی 20

  97/9/10

  750,000

   

  ASP.Net MVC 6.0

  32

  دوشنبه و چهارشنبه 17 الی 20

  97/8/28

  800,000

   

  ASP.Net MVC 6.0

  32

  پنجشنبه 9 الی 13

  97/11/4

  800,000

   

  Test Driven Development

  32

  تماس با واحد آموزش

  تماس با واحد آموزش

  900,000

   

  Domain Driven Design

  32

  تماس با واحد آموزش

  تماس با واحد آموزش

  9,000,000