گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  حاکمیت فاوا (اصول،چهارچوب و استقرار)

  تماس برای قیمت

  اهداف کلی آموزش:

  استقرار نظام حاکمیت فناوري اطلاعات و نظام مدیریت خدمات فناوري اطلاعات 

  اهداف کلی آموزش:

  استقرار نظام حاکمیت فناوري اطلاعات و نظام مدیریت خدمات فناوري اطلاعات