گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  دوره آشنایی با ISO 27001

  تماس برای قیمت
  شناسه کالا در انبار: ISO 27001
  تامين امنيت اطلاعات نياز حياتی هر سازمانی می باشد. یک سيستم استاندارد و کارآمد مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) ، ضمن مقابله با تهديدات امنيتی ، آمادگی سازمان را در مواجه و واکنش به وقايع امنيتی احتمالی ، تضمين می نمايد. ISO 27001 مهمترين استاندارد بين المللی برای طراحی و اجرا و مميزی سيستم های مديريت امنيت اطلاعات می باشد. دوره آموزشی معرفی استاندارد ISO 27001 ، با معرفی مبانی ، اهداف و چالش های امنيت اطلاعات ، به بررسی جزئيات بخش های استاندارد ISO 27001 می پردازد. شرکت کنندگان در اين دوره با روند کلی طراحی و اجرای ISMS و نکات کليدی که بايد در جهت مطابقت با استاندارد و دريافت گواهينامه ISO 27001 مورد توجه قرار گيرند ، آشنا می شوند.

   

  تامين امنيت اطلاعات نياز حياتی هر سازمانی می باشد. یک سيستم استاندارد و کارآمد مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) ، ضمن مقابله با تهديدات امنيتی ، آمادگی سازمان را در مواجه و واکنش به وقايع امنيتی احتمالی ، تضمين می نمايد. ISO 27001 مهمترين استاندارد بين المللی برای طراحی و اجرا و مميزی سيستم های مديريت امنيت اطلاعات می باشد. دوره آموزشی معرفی استاندارد ISO 27001 ، با معرفی مبانی ، اهداف و چالش های امنيت اطلاعات ، به بررسی جزئيات بخش های استاندارد ISO 27001 می پردازد. شرکت کنندگان در اين دوره با روند کلی طراحی و اجرای ISMS و نکات کليدی که بايد در جهت مطابقت با استاندارد و دريافت گواهينامه ISO 27001 مورد توجه قرار گيرند ، آشنا می شوند.