گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  رایانش ابری

  تماس برای قیمت
  مشخصات محصول
  مخاطبین

  مدیران فناوری اطلاعات، کارشناسان شبکه و امنیت

  سرفصل دوره
  • آشنایی با مفاهیم رایانش ابری
  • مزایا و معایب ناشی از رایانش ابری و خدمات مبتنی برآن
  • چارچوب به کارگیری و استفاده از خدمات رایانش ابری
  • مبانی امنیت در رایانش ابری