گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  رایانش ابری

  تماس برای قیمت

  اهداف کلی آموزش:   

  فراهم کردن دسترسی آسان کاربران و کاهش هزینه ها از طریق شبکه 

  اهداف کلی آموزش:   

  فراهم کردن دسترسی آسان کاربران و کاهش هزینه ها از طریق شبکه