گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  سمینار آشنایی با استاندارد 27001 : سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

  تماس برای قیمت

  رعایت امنيت در حوزه فناوری اطلاعات امری بسیار مهم و اساسی هر سازمانی خواهد بود. یک سيستم استاندارد و کاربردی مديريت امنيت اطلاعات یا همان ISMS در کنار مبارزه با تهديدات امنيتی  در خصوص آمادگی مجموعه در برابر روخداد هر گونه خطر، مقابله با خطر امنيتی محتمل ضمانت می کند.استاندارد ISO 27001 را می توان اساسی ترین استاندارد جهان جهت پیاده سازی، اجرا و نیز مميزی سيستم های مديريت امنيت اطلاعات معرفی نمود.
  دوره آموزشی معرفی استاندارد ISO 27001 که آشنایی ابتدایی با هدف ها و مشکلات امنيت در سازمان هاست. نحوه بررسی مفاهیم بخش های مختلف استاندارد ISMS ISO 27001 را بیان می کند.
  دانش پذیران مراحل طراحی و اجرای ISMS ISO 27001 و نیز مطالب مهم و حساس که بايد برای هم سو شودن با استاندارد ISO 27001 و دريافت گواهينامه ISO 27001 رو به رو می کند، آشنا می شوند.

  رعایت امنيت در حوزه فناوری اطلاعات امری بسیار مهم و اساسی هر سازمانی خواهد بود. یک سيستم استاندارد و کاربردی مديريت امنيت اطلاعات یا همان ISMS در کنار مبارزه با تهديدات امنيتی  در خصوص آمادگی مجموعه در برابر روخداد هر گونه خطر، مقابله با خطر امنيتی محتمل ضمانت می کند.استاندارد ISO 27001 را می توان اساسی ترین استاندارد جهان جهت پیاده سازی، اجرا و نیز مميزی سيستم های مديريت امنيت اطلاعات معرفی نمود.
  دوره آموزشی معرفی استاندارد ISO 27001 که آشنایی ابتدایی با هدف ها و مشکلات امنيت در سازمان هاست. نحوه بررسی مفاهیم بخش های مختلف استاندارد ISMS ISO 27001 را بیان می کند.
  دانش پذیران مراحل طراحی و اجرای ISMS ISO 27001 و نیز مطالب مهم و حساس که بايد برای هم سو شودن با استاندارد ISO 27001 و دريافت گواهينامه ISO 27001 رو به رو می کند، آشنا می شوند.