گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  سمینار آگاهی رسانی امنیت

  تماس برای قیمت

  اهداف سمینار
  ارتقا توسعه و ترویج فرهنگ امنیت اطلاعات در سازمانها
  تبیین اهمیت طرح ریزی راهبردی امنیت اطلاعات و ترغیب سازمان ها و شرکت های به بذل توجه خاص به این مفهوم

  اهداف سمینار
  ارتقا توسعه و ترویج فرهنگ امنیت اطلاعات در سازمانها
  تبیین اهمیت طرح ریزی راهبردی امنیت اطلاعات و ترغیب سازمان ها و شرکت های به بذل توجه خاص به این مفهوم