گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  سمینار آگاهی رسانی امنیت

  تماس برای قیمت

  اهداف سمینار
  ارتقا توسعه و ترویج فرهنگ امنیت اطلاعات در سازمانها
  تبیین اهمیت طرح ریزی راهبردی امنیت اطلاعات و ترغیب سازمان ها و شرکت های به بذل توجه خاص به این مفهوم

  اهداف سمینار
  ارتقا توسعه و ترویج فرهنگ امنیت اطلاعات در سازمانها
  تبیین اهمیت طرح ریزی راهبردی امنیت اطلاعات و ترغیب سازمان ها و شرکت های به بذل توجه خاص به این مفهوم

  مشخصات محصول
  مخاطبین
   
   
  • مدیران سازمانها
  • ممیزان سیستم های مدیریت
  • کارشناسان فناوری و امنیت اطلاعات سازمانها
  • مشاوران و پیاده سازان سیستم های مدیریت
  • علاقه مندان به حوزه امنیت اطلاعات
   
  سرفصل دوره

   

   

  • آشنایی با الزامات استاندارد
  • بررسی اهمیت طرح ریزی راهبردی امنیت اطلاعات در سازمان
  • ارتباط طرح ریزی راهبردی امنیت اطلاعات با سیستم مدیریت امنیت اطلاعات