گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  سمینار مدیریت حوادث سایبری (نحوه راه‌اندازی عملی تیم‌های امداد رایانه‌ای)

  تماس برای قیمت

  تشکیل و راه‌اندازی مرکز گوهر
  گام‌های راه‌اندازی و تشکیل مرکز گوهر در سازمان
  تعاملات مرکز گوهر
  سرویس‌های امنیتی مرکز گوهر
  فراهم‌آوری امنیت مرکز گوهر
  ابزارها و نرم افزارهای مورد استفاده در مرکز گوهر
  مدیریت رویدادها و حوادث امنیتی در گوهر
  ارزیابی و تصمیم‌گیری درباره رویدادها و حوادث امنیتی در گوهر
  پاسخگویی به رویدادها و حوادث امنیتی در گوهر
  نحوه اعلام هشدار در مورد رخدادهای امنیتی
  نحوه تهیه فرم‌های مورد نیاز مرکز گوهر
  فرایندهای ترمیم و بازیابی از حوادث در گوهر
  چگونگی اشتراک‌گذاری اطلاعات و پایگاه دانش حوادث
  گزارش‌دهی رویدادها و حوادث امنیتی در گوهر
  ویژگی‌ها و ساختار پرتال سازمانی مرکز گوهر
  روش‌های ارزیابی و ممیزی عملکرد مرکز گوهر
  معرفی بهترین الگوها و استانداردهای جهانی در خصوص راه‌اندازی و تشکیل مرکز گوهر

  تشکیل و راه‌اندازی مرکز گوهر
  گام‌های راه‌اندازی و تشکیل مرکز گوهر در سازمان
  تعاملات مرکز گوهر
  سرویس‌های امنیتی مرکز گوهر
  فراهم‌آوری امنیت مرکز گوهر
  ابزارها و نرم افزارهای مورد استفاده در مرکز گوهر
  مدیریت رویدادها و حوادث امنیتی در گوهر
  ارزیابی و تصمیم‌گیری درباره رویدادها و حوادث امنیتی در گوهر
  پاسخگویی به رویدادها و حوادث امنیتی در گوهر
  نحوه اعلام هشدار در مورد رخدادهای امنیتی
  نحوه تهیه فرم‌های مورد نیاز مرکز گوهر
  فرایندهای ترمیم و بازیابی از حوادث در گوهر
  چگونگی اشتراک‌گذاری اطلاعات و پایگاه دانش حوادث
  گزارش‌دهی رویدادها و حوادث امنیتی در گوهر
  ویژگی‌ها و ساختار پرتال سازمانی مرکز گوهر
  روش‌های ارزیابی و ممیزی عملکرد مرکز گوهر
  معرفی بهترین الگوها و استانداردهای جهانی در خصوص راه‌اندازی و تشکیل مرکز گوهر