گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  سمینار مدیریت راهبردی امنیت اطلاعات

  تماس برای قیمت
  • آشنایی با اصول و مفاهیم راهبردی امنیت اطلاعات
  • آشنایی با الزامات و نیازمندی‌های امنیت اطلاعات
  • آشنایی با فرایندهای ارزیابی و مدیریت مخاطرات امنیت اطلاعات
  • بررسی جایگاه افراد، فرایندها و فناوری‌ها در راهبرد امنیت اطلاعات سازمان
  • چگونگی تعریف نقش‌ها و مسئولیت‌های راهبردی امنیت اطلاعات در سازمان
  • اصول راهبری و مدیریت امنیت اطلاعات در سازمان‌های ایرانی
  • راهکارهای مدیریت راهبردی امنیت اطلاعات در سازمان
  • نکات قابل توجه در راهبردهای مدیریتی امنیت فیزیکی و محیطی سیستم‌های اطلاعاتی
  • معرفی استانداردها و به‌روش‌های موجود در حوزه مدیریت راهبردی امنیت اطلاعات
  • راهبردهای طراحی و پیاده‌سازی کنترل‌های امنیتی در سازمان
  • چگونگی تطبیق و بررسی انطباق کنترل‌های امنیتی پیاده‌سازی شده در سازمان با استانداردهای امنیت اطلاعات
  • اصول مستندسازی در امنیت اطلاعات راهبردی
  • اصول تدوین برنامه پاسخ‌دهی به حوادث امنیت اطلاعات
  • اصول تدوین برنامه‌های تداوم کسب و کار و بازیابی از فاجعه
  • اصول تدوین خط‌مشی‌ها، دستورالعمل‌ها و روش‌های اجرایی امنیت اطلاعات در سازمان
  • اصول طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی و آگاهی‌رسانی امنیتی