گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  سمینار CISSP Certified Information System Security Professinoal

  تماس برای قیمت

  اولین مدرک در زمینه امنیت اطلاعات بوده که اعتبار آن در سازمان استاندارد های ملی آمریکا (ANSI) و سازمان استاندارد جهانی تصویب شد. همچنین در زمینه دانش فنی و مدیریتی تضمین اطلاعات ، توسط وزارت دفاع آمریکا (DOD ) تائید شده است.

  اولین مدرک در زمینه امنیت اطلاعات بوده که اعتبار آن در سازمان استاندارد های ملی آمریکا (ANSI) و سازمان استاندارد جهانی تصویب شد. همچنین در زمینه دانش فنی و مدیریتی تضمین اطلاعات ، توسط وزارت دفاع آمریکا (DOD ) تائید شده است.