گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  سمینار EC-council Network Security Administrator

  تماس برای قیمت

  دراین دوره به مباحث امنیتی با دید دفاعی نگاه می کنند. دوره ECNSA به نحوی طراحی شده که با بررسی مبانی امنیت نیاز شبکه ها را برای دفاع در برابر تهدیدات امنیتی داخلی و خارجی برطرف می کند. دانشپذیران در این دوره با روش های ارزیابی سطح امنیتی و طراحی مناسب شبکه ایمن آشنا می شوند.

  اهداف پایان دوره :
  ارتقا سطح امنیتی با دیدگاه دفاعی
  توانایی تجزیه و تحلیل تهدیدات داخلی و خارجی در شبکه
  اعمال سیاستهای امنیتی مناسب
  امنیت در فضای سایبری اینترنت

  دراین دوره به مباحث امنیتی با دید دفاعی نگاه می کنند. دوره ECNSA به نحوی طراحی شده که با بررسی مبانی امنیت نیاز شبکه ها را برای دفاع در برابر تهدیدات امنیتی داخلی و خارجی برطرف می کند. دانشپذیران در این دوره با روش های ارزیابی سطح امنیتی و طراحی مناسب شبکه ایمن آشنا می شوند.

  اهداف پایان دوره :
  ارتقا سطح امنیتی با دیدگاه دفاعی
  توانایی تجزیه و تحلیل تهدیدات داخلی و خارجی در شبکه
  اعمال سیاستهای امنیتی مناسب
  امنیت در فضای سایبری اینترنت