گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  سمینار SCNS Security Certified Network Specialist

  تماس برای قیمت

  اولین مدرک امنیتی SCP ، این دوره می باشد که پیش نیاز دوره های SCNP و SCNA می باشد. در این دوره، شما با تکنولوژیهای دفاعی سر و کار دارید که پایه و اساس امنیت شبکه هستند مانند طراحی سیستم شناسایی نفوذ، طراحی و پیکربندی فایروال ها ، پیکربندی VPN و امنیت روترها . این دوره برای ارائه مهارت های اولیه مورد نیاز متخصصان امنیتی طراحی شده است.

  اولین مدرک امنیتی SCP ، این دوره می باشد که پیش نیاز دوره های SCNP و SCNA می باشد. در این دوره، شما با تکنولوژیهای دفاعی سر و کار دارید که پایه و اساس امنیت شبکه هستند مانند طراحی سیستم شناسایی نفوذ، طراحی و پیکربندی فایروال ها ، پیکربندی VPN و امنیت روترها . این دوره برای ارائه مهارت های اولیه مورد نیاز متخصصان امنیتی طراحی شده است.