گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  سمینارDefense in Deep

  تماس برای قیمت

  این دوره بر روی تکنیک ها و تکنولوژی های دفاع در عمق تکیه می کند این دوره دانشپذیر را با چک لیستهای امنیتی آشنا نموده . در این دوره دانشپذیر با روش ها و تکنیک های دفاع در برابر تحدیدات امنیتی از اولین نقطه شبکه تا لبه شبکه آشنا می شود.

  این دوره بر روی تکنیک ها و تکنولوژی های دفاع در عمق تکیه می کند این دوره دانشپذیر را با چک لیستهای امنیتی آشنا نموده . در این دوره دانشپذیر با روش ها و تکنیک های دفاع در برابر تحدیدات امنیتی از اولین نقطه شبکه تا لبه شبکه آشنا می شود.