گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  شبکه های موبایل (2G + 3G + 4G)

  تماس برای قیمت

  آموزش شبکه های موبایل

  شبکه مخابراتی سیار  و آشنایی کامل با  تکنولوژی موبایل و روند تکامل آن  .شناخت   استاندارد ها و روش ها  و مفاهیمی  آن  و ساختار  و اجزا آن . 

  آموزش شبکه های موبایل

  شبکه مخابراتی سیار  و آشنایی کامل با  تکنولوژی موبایل و روند تکامل آن  .شناخت   استاندارد ها و روش ها  و مفاهیمی  آن  و ساختار  و اجزا آن .