گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  طراحی شبکه های انتقال مایکرویو با نرم افزار Atoll

  تماس برای قیمت

  این دوره برای مهندسین و مدیرانی که در سیستمهای انتقال مایکرویو مشغول به فعالیت هستند و یا افرادی که مایل به یادگیری تکنولوژی های انتقال رادیویی می باشند، ارایه خواهد شد.

  لازم به ذکر است که در حال حاضر نرم افزار Atoll تحت استفاده اپراتورهای بزرگ موبایل بوده و کلیه امور طراحی شبکه های انتقال مایکرویو و شبکه های رادیویی سلولار با این نرم افزار صورت می پذیرد.

  این دوره برای مهندسین و مدیرانی که در سیستمهای انتقال مایکرویو مشغول به فعالیت هستند و یا افرادی که مایل به یادگیری تکنولوژی های انتقال رادیویی می باشند، ارایه خواهد شد.

  لازم به ذکر است که در حال حاضر نرم افزار Atoll تحت استفاده اپراتورهای بزرگ موبایل بوده و کلیه امور طراحی شبکه های انتقال مایکرویو و شبکه های رادیویی سلولار با این نرم افزار صورت می پذیرد.