گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  مديريت پروژه براساس استاندارد PMBOK

  تماس برای قیمت

   PMBOK Guide راهنمایی را برای مدیریت پروژه های منفرد فراهم می سازد و در کنار تعریف مفاهیم مرتبط با مدیریت پروژه به توضیح  چرخه حیات مدیریت پروژه نیز می پردازد. این راهنما شامل استاندارد شناخته شده جهانی می باشد و ادبیات مشترکی را درون حرفه مدیریت پروژه در راستای استفاده و کاربرد مفاهیم مدیریت پروژه، فراهم و ترویج می نماید. این راهنما به عنوان یک Good Practice شناخته می شود. ما هدف خود را تلاش در انتقال کامل مفاهیم موجود در این راهنما به دانش پژوهان و علاقه مندان عزیز بمنظور داشتن سهمی هر چند کوچک در به بلوغ رسانیدن سازمانهای کشورمان در حوزه مدیریت پروژه قرار داده ایم. این آموزش در سطح پیشرفته تدارک دیده شده است.

   PMBOK Guide راهنمایی را برای مدیریت پروژه های منفرد فراهم می سازد و در کنار تعریف مفاهیم مرتبط با مدیریت پروژه به توضیح  چرخه حیات مدیریت پروژه نیز می پردازد. این راهنما شامل استاندارد شناخته شده جهانی می باشد و ادبیات مشترکی را درون حرفه مدیریت پروژه در راستای استفاده و کاربرد مفاهیم مدیریت پروژه، فراهم و ترویج می نماید. این راهنما به عنوان یک Good Practice شناخته می شود. ما هدف خود را تلاش در انتقال کامل مفاهیم موجود در این راهنما به دانش پژوهان و علاقه مندان عزیز بمنظور داشتن سهمی هر چند کوچک در به بلوغ رسانیدن سازمانهای کشورمان در حوزه مدیریت پروژه قرار داده ایم. این آموزش در سطح پیشرفته تدارک دیده شده است.