گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  مدیریت امنیت اطلاعات

  تماس برای قیمت
  مشخصات محصول
  مخاطبین

  مدیران شبکه

  کارشناسان سخت افزار، پشتیبان فنی و سیستمی

  مدیران پایگاه داده و سیستم عامل

  پیشنیاز
  • تشریح الزامات،مستند سازی و پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)
  • ممیزی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
  • مدیریت ریسک امنیت اطلاعات
  • مدل بلوع مدیریت امنیت اطلاعات
  • اندازه گیری اثر بخشی امنیت اطلاعات
  • تشریح الزامات مدیریت حوادث امنیت اطلاعات و سازماندهی تیم پاسخگویی به رخدادهای امنیتی رایانه (CERT)
  • آشنایی با مفاهیم و نحوه راه اندازی مرکز عملیات امنیت ( SOC)