گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  مدیریت خدمات فاوا و ITIL

  تماس برای قیمت

  اهداف کلی آموزش: 

   استقرار نظام حاکمیت فناوري اطلاعات و نظام مدیریت خدمات فناوري اطلاعات

  اهداف کلی آموزش: 

   استقرار نظام حاکمیت فناوري اطلاعات و نظام مدیریت خدمات فناوري اطلاعات