گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  مدیریت فرایند های سازمانی

  تماس برای قیمت

  اهداف کلی آموزش:   

  بهبود و مدیریت فرآیندهاي کسب و کار با تاکید بر توسعه دولت الکترونیکی 

  اهداف کلی آموزش:   

  بهبود و مدیریت فرآیندهاي کسب و کار با تاکید بر توسعه دولت الکترونیکی