گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  مدیریت فرایند های سازمانی

  تماس برای قیمت
  مشخصات محصول
  مخاطبین

  مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات

  مدیران و کارشناسان حوزه بهبود روش ها و فرآیندها

  سرفصل دوره
  • اصول و مفاهیم نگاه فرایندی
  • مدیریت فرایندهای کسب و کار(BPM)
  • مدل سازی، کنترل و مدیریت فرایندها در سازمان
  • سیستم مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPMS)