گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات

  تماس برای قیمت
  مشخصات محصول
  مخاطبین

  مدیران وکارشناسان حوزه برنامه ریزی فناوری اطلاعات

  مدیران و کارشناسان حوزه طراحی و توسعه برنامه های کاربردی و زیرساخت های فناوری اطلاعات

  کارشناسان پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات

  سرفصل دوره
  • فرایندهای مدیریت پروژه و مراحل مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات
  • آشنایی با استانداردها و نرم افزارهای مدیریت پروژه