گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات

  تماس برای قیمت

  اهداف کلی آموزش: 

  کنترل پروژه هاي فناوري اطلاعات و برنامه ریزي استراتژیک فناوري اطلاعات 

  اهداف کلی آموزش: 

  کنترل پروژه هاي فناوري اطلاعات و برنامه ریزي استراتژیک فناوري اطلاعات