گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  معماری (فناوری اطلاعات) سازمانی

  تماس برای قیمت
  مشخصات محصول
  مخاطبین

  مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات

  مدیران و کارشناسان حوزه بهبود روش ها و فرآیندها

  سرفصل دوره
  • مبانی و کاربردمعماری(فناوری اطلاعات) سازمانی
  • آشنایی با چارچوب ها و متدولوژی های سازمانی
  • مدل بلوغ توانمندی معماری سازمانی
  • کار عملی با ابزارهای مدلسازی و معماری
  • آشنایی با اصول، مفاهیم و پروتکل های معماری و سرویس گرا
  • کاربرد سرویس گراییدر تعامل پذیری بین سازمانی و استقرار دولت الکترونیک
  • مراحل پیاده سازی معماری سرویس