گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  مهندسی شبکه

  تماس برای قیمت

  اهداف کلی آموزش:

  گسترش سیستم هاي تحت شبکه و اینترنت،کنترل،مدیریت شبکههاي کامپیوتري 

  اهداف کلی آموزش:

  گسترش سیستم هاي تحت شبکه و اینترنت،کنترل،مدیریت شبکههاي کامپیوتري