گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  پریماورا P6

  تماس برای قیمت

  دانلود، نصب، شناخت معماری، آشنایی با رابط کاربر

  بازکردن یک پروژه، شناخت EPS و ایجاد یک پروژه جدید

  مروری  بر ساختار شکست کار و ایجاد یک WBS

  وارد کردن فایل های چیدمان (PLF)

  افزودن فعالیت ها و لینک های فعالیت ها

  معرفی و تنظیم چیدمان فعالیت (Activity Layout)

  وارد کردن فایل های XER و استخراج کردن پروژه ها به یک فایل XE

   

  دانلود، نصب، شناخت معماری، آشنایی با رابط کاربر

  بازکردن یک پروژه، شناخت EPS و ایجاد یک پروژه جدید

  مروری  بر ساختار شکست کار و ایجاد یک WBS

  وارد کردن فایل های چیدمان (PLF)

  افزودن فعالیت ها و لینک های فعالیت ها

  معرفی و تنظیم چیدمان فعالیت (Activity Layout)

  وارد کردن فایل های XER و استخراج کردن پروژه ها به یک فایل XE