گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  کارگاه دو روزه SQL & PL/SQL Performance Tuning

  تماس برای قیمت
  فروشنده: Oracle

  معرفی نکات کلی و استانداردهای مربوط به نوشتن دستورات SQL  

  ملاحظاتی که در نوشتن دستورات SQL باید از آنها اجتناب کنیم

   معرفی و شناخت قابلیت های پیشرفته دستورات SQL 

  معرفی نکات کلی و استانداردهای مربوط به نوشتن دستورات SQL  

  ملاحظاتی که در نوشتن دستورات SQL باید از آنها اجتناب کنیم

   معرفی و شناخت قابلیت های پیشرفته دستورات SQL