گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  +A

  تماس برای قیمت

  دوره  A+   دانش  عمومي درباره سخت افزار است که فرد را  تبدیل می کند به یک کارشناس  سخت افزار كامپيوتر .یکی از دلایلی که باید ای ندوره را گذراند اینست که  شركت هاي  توليدكننده سخت افزار كامپيوتر، گذراندن آن را به کارمند های  خود و كساني كه قصد دارند در زمينه هايي مثل مونتاژ كامپيوتر فعاليت كنند توصيه مي نمايند.  در حالي كه در اين دوره به هيچ محصولی از هیچ كارخانه  خاصي اشاره نشده و صرفاً قطعات و قسمت هاي مختلف يك كامپيوتر از لحاظ فني مورد بررسي قرار مي گيرند. علاوه بر اين به  نحوه نصب سيستم عامل، تنظيم، پيكربندي سخت افزار در آن و آماده نمودن يك دستگاه كامپيوتر براي اتصال به شبكه از جمله مهارتهایی  است كه يك فرد در این دوره کسب می کند

  دوره  A+   دانش  عمومي درباره سخت افزار است که فرد را  تبدیل می کند به یک کارشناس  سخت افزار كامپيوتر .یکی از دلایلی که باید ای ندوره را گذراند اینست که  شركت هاي  توليدكننده سخت افزار كامپيوتر، گذراندن آن را به کارمند های  خود و كساني كه قصد دارند در زمينه هايي مثل مونتاژ كامپيوتر فعاليت كنند توصيه مي نمايند.  در حالي كه در اين دوره به هيچ محصولی از هیچ كارخانه  خاصي اشاره نشده و صرفاً قطعات و قسمت هاي مختلف يك كامپيوتر از لحاظ فني مورد بررسي قرار مي گيرند. علاوه بر اين به  نحوه نصب سيستم عامل، تنظيم، پيكربندي سخت افزار در آن و آماده نمودن يك دستگاه كامپيوتر براي اتصال به شبكه از جمله مهارتهایی  است كه يك فرد در این دوره کسب می کند