گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  Accelerated SAN Essential

  تماس برای قیمت

  این  دوره اصطلاحات  و تکنولوژی های پایه در مورد  SAN را بیان می کند و فرد در پایان  این دوره د انش و  تجربه لازم  برای کار مجموعه ها ای که تجهیزات  SAN  را دارا می باشند را به دست می آورند

  این  دوره اصطلاحات  و تکنولوژی های پایه در مورد  SAN را بیان می کند و فرد در پایان  این دوره د انش و  تجربه لازم  برای کار مجموعه ها ای که تجهیزات  SAN  را دارا می باشند را به دست می آورند