گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  Advanced Dashboards and Visualizations with Splunk 7.2

  تماس برای قیمت

  در این دوره آموزشی  برای کاربران پیشرفته ای که می خواهند داشبورد و فرم های مبتنی بر SplunkJS ایجاد کنند ، طراحی شده است. این برنامه بر ایجاد داشبورد ، اضافه کردن ورودی ، استفاده از کنترل کننده رویدادها و ایجاد Splunk Visualizations متمرکز است.

   

  در این دوره آموزشی  برای کاربران پیشرفته ای که می خواهند داشبورد و فرم های مبتنی بر SplunkJS ایجاد کنند ، طراحی شده است. این برنامه بر ایجاد داشبورد ، اضافه کردن ورودی ، استفاده از کنترل کننده رویدادها و ایجاد Splunk Visualizations متمرکز است.