گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  Advanced Searching and Reporting with Splunk 7.2

  تماس برای قیمت

       این دوره بر دستورات جستجوگر و گزارش جامع و پیشرفته تر تمرکز دارد. در این دوره نمونه‌های مبتنی بر سناریو و چالشهای کاربردی و عملی  کاربران را قادر می سازد تا  جستجوها ، گزارشها و نمودارهای حرفه ای  را ایجاد کنند. دانش پذیران  گام به گام از طریق جستجوهای پیچیده توانمند می شوند تا نتایج نهایی را بدست آورند. مباحث مهم شامل بهینه سازی جستجوها ، دستورات و کارکردهای نمودار اضافی ، قالب بندی و محاسبه نتایج ، ارتباط رویدادها و استفاده از جستجوها و جستجوی ترکیبی است.

   

       این دوره بر دستورات جستجوگر و گزارش جامع و پیشرفته تر تمرکز دارد. در این دوره نمونه‌های مبتنی بر سناریو و چالشهای کاربردی و عملی  کاربران را قادر می سازد تا  جستجوها ، گزارشها و نمودارهای حرفه ای  را ایجاد کنند. دانش پذیران  گام به گام از طریق جستجوهای پیچیده توانمند می شوند تا نتایج نهایی را بدست آورند. مباحث مهم شامل بهینه سازی جستجوها ، دستورات و کارکردهای نمودار اضافی ، قالب بندی و محاسبه نتایج ، ارتباط رویدادها و استفاده از جستجوها و جستجوی ترکیبی است.