گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  ArcSight ESM 6.5

  تماس برای قیمت

  گروه دوران بزرگترین مجری پروژه های SOC در سطح کشور ارائه می نمای. آموزش نصب و  پیکر بندی و مدیریت  ArcSight ESM 6.x در دوره ArcSight ESM مدیریت و راهبری مرکز عملیات امنیت توسط  ArcSight ESM مبحث اصلی آموزش در دوره ArcSight ESM می باشد.

   مالک ArcSight  شرکت HPمی باشد، برترین برند SIEM در دنیا می باشد که  توانسته در مدت کوتاهی بسیاری از ساختارهای استاندارد مرکز عملیات امنیت را پایه ریزی نماید. این ابزار یکی از پرکاربردترین SIEM های دنیا است.

  گروه دوران بزرگترین مجری پروژه های SOC در سطح کشور ارائه می نمای. آموزش نصب و  پیکر بندی و مدیریت  ArcSight ESM 6.x در دوره ArcSight ESM مدیریت و راهبری مرکز عملیات امنیت توسط  ArcSight ESM مبحث اصلی آموزش در دوره ArcSight ESM می باشد.

   مالک ArcSight  شرکت HPمی باشد، برترین برند SIEM در دنیا می باشد که  توانسته در مدت کوتاهی بسیاری از ساختارهای استاندارد مرکز عملیات امنیت را پایه ریزی نماید. این ابزار یکی از پرکاربردترین SIEM های دنیا است.