گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  ArcSight Logger

  تماس برای قیمت

  گروه دوران بزرگترین مجری پروژه های SOC در سطح کشور ارائه می نماید در این دوره  تخصصی نحوه  پیکربندی و مدیریت ابزار ArcSight Logger است.  می توان گفت  فعالیت  مدیریت Log در ArcSight SIEM را بر عهده دارد. جهت ذخیره  کلیه وقایع برای  گرفت خروجی  گزارشات مختلف  بسیار کاربرد است .

  گروه دوران بزرگترین مجری پروژه های SOC در سطح کشور ارائه می نماید در این دوره  تخصصی نحوه  پیکربندی و مدیریت ابزار ArcSight Logger است.  می توان گفت  فعالیت  مدیریت Log در ArcSight SIEM را بر عهده دارد. جهت ذخیره  کلیه وقایع برای  گرفت خروجی  گزارشات مختلف  بسیار کاربرد است .