گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  Backup Overview

  تماس برای قیمت
  فروشنده: Hewlett Packard

  این دوره یک روزه پایه ای از معماری پشتیبان گیری و بازیابی را معرفی می کند.  در این دوره شرکت کنندگان را با یک پایگاه جامع در زیرساخت پشتیبان گیری و بازیابی فراهم می کند. دوره تمرکز بر مفاهیم و فن آوری های مورد استفاده در محیط پشتیبان گیری و بازیابی دارد. شرکت کنندگان در مورد تئوری پشتیبان گیری و بازیابی، از جمله روش های پشتیبان گیری، برنامه ریزی و اصطلاحات کلیدی را یاد می گیرند. این دوره شامل موضوعاتی در مورد چگونگی کارکرد فناوری های ذخیره سازی و نحوه استفاده از ویژگی های آن مانند تکرار برای پشتیبان گیری می شود

  این دوره یک روزه پایه ای از معماری پشتیبان گیری و بازیابی را معرفی می کند.  در این دوره شرکت کنندگان را با یک پایگاه جامع در زیرساخت پشتیبان گیری و بازیابی فراهم می کند. دوره تمرکز بر مفاهیم و فن آوری های مورد استفاده در محیط پشتیبان گیری و بازیابی دارد. شرکت کنندگان در مورد تئوری پشتیبان گیری و بازیابی، از جمله روش های پشتیبان گیری، برنامه ریزی و اصطلاحات کلیدی را یاد می گیرند. این دوره شامل موضوعاتی در مورد چگونگی کارکرد فناوری های ذخیره سازی و نحوه استفاده از ویژگی های آن مانند تکرار برای پشتیبان گیری می شود