گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  Business Intelligence 2019

  تماس برای قیمت

  این دوره برای استخراج، تبدیل و بارگذاری (ETL) و توسعه دهندگان انبار داده است که راهکارهای کسب و کار (BI) را ایجاد می کنند. مسئولیت های آنها شامل پاکسازی داده ها، علاوه بر اجرای ETL و انبار داده ها است.که بر روی ایجاد راه حل های BI که نیاز به اجرای مدل های داده های چند بعدی، اجرای و نگهداری مکعب های OLAP و اجرای مدل های داده های جدولی دارند تمرکز می کنند.

  این دوره برای استخراج، تبدیل و بارگذاری (ETL) و توسعه دهندگان انبار داده است که راهکارهای کسب و کار (BI) را ایجاد می کنند. مسئولیت های آنها شامل پاکسازی داده ها، علاوه بر اجرای ETL و انبار داده ها است.که بر روی ایجاد راه حل های BI که نیاز به اجرای مدل های داده های چند بعدی، اجرای و نگهداری مکعب های OLAP و اجرای مدل های داده های جدولی دارند تمرکز می کنند.