گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  CASE.NET

  تماس برای قیمت

  این دوره یکی از مجموعه دوره های شرکت EC-Concil  می باشد و از زیرشاخته آموزش های Secure Programing می باشد. این دوره از آنجایی که از اسمش نیز مشخص می باشد، مورد توجه برنامه نویسان حوزه .Net framework می باشد. دانش پذیر با استفاده از مطالب این دوره و تجربه فنی استاد، نقاط ضعف در برنامه نویسی خود را شناسایی کرده و آن را برطرف نماید، تا  در نهایت محصول با کمترین نقطه ضعف تولید نماید

  این دوره یکی از مجموعه دوره های شرکت EC-Concil  می باشد و از زیرشاخته آموزش های Secure Programing می باشد. این دوره از آنجایی که از اسمش نیز مشخص می باشد، مورد توجه برنامه نویسان حوزه .Net framework می باشد. دانش پذیر با استفاده از مطالب این دوره و تجربه فنی استاد، نقاط ضعف در برنامه نویسی خود را شناسایی کرده و آن را برطرف نماید، تا  در نهایت محصول با کمترین نقطه ضعف تولید نماید