گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  CASE.net

  تماس برای قیمت

  این دوره یکی از مجموعه دوره های شرکت EC-Concil می باشد و از زیرشاخته آموزش های Secure Programing می باشد .این دوره از آنجایی که از اسمش نیز مشخص می باشد، مورد توجه برنامه نویسان حوزه .Net framework  می باشد . دانش پذیر با استفاده از مطالب این دوره و تجربه فنی استاد، نقاط ضعف در برنامه نویسی خود را شناسایی کرده و آن را برطرف نماید، تا  در نهایت محصول با کمترین نقطه ضعف تولید نماید

  این دوره یکی از مجموعه دوره های شرکت EC-Concil می باشد و از زیرشاخته آموزش های Secure Programing می باشد .این دوره از آنجایی که از اسمش نیز مشخص می باشد، مورد توجه برنامه نویسان حوزه .Net framework  می باشد . دانش پذیر با استفاده از مطالب این دوره و تجربه فنی استاد، نقاط ضعف در برنامه نویسی خود را شناسایی کرده و آن را برطرف نماید، تا  در نهایت محصول با کمترین نقطه ضعف تولید نماید