گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  CASP Course Syllabus

  تماس برای قیمت

  دوره کاربردی کارشناسی امنیت CASPکه شرکت  CompTIA ارائه  نموده و به عنوان یکی از دوره‌ای معتبر برای فراگرفتن مهارت‌ها و دانش پیشرفته حوزه امنیت است. این دوره شامل مهارت‌های لازم برای شاغلین امنیت فناوری اطلاعات ارائه می شود می‌شود. دانشپذیر پس از گذراندن این دوره قادر خواهند بود به مفهوم‌سازی، مهندسی، یکپارچه‌سازی و پیاده‌سازی راهکارهای امن در محیط‌های پیچیده بپردازند. به علاوه، از دیگر دستاوردهای این دوره برای کارشناسان می‌توان به تبدیل نیازها به الزامات امنیتی، تحلیل اثرات مخرب مخاطرات امنیتی و واکنش به رخدادهای امنیتی اشاره کرد. اعمال تفکر بحرانی در طیف گسترده‌ای از زمینه‌های امنیتی به منظور ارائه و پیاده‌سازی راهکارهای امنیتی پایدار و سازگار با استراتژی‌های سازمانی نیز از ویژگی‌های دانش‌آموختگان این دوره است. دارندگان مدرک این دوره آموزشی در سراسر جهان از اعتبار برخوردار خواهند بود و در انواع سازمان‌ها مورد استقبال قرار خواهند گرفت.

  هدف دوره

  شناخت  مفاهیم و معماری های امنیت و شبکه

  آشنایی با چگونگی مدیریت ریسک های امنیتی و واکنش به رخدادها

  شناخت راهکاره  برنامه ریزی کاهش ریسک و اجرای استراتژی ها و کنترل های امنیتی

  شیوه  یکپارچه سازی زمینه های رایانش، ارتباطات و کسب وکار

  شناخت راهکار یکپارچه سازی فنی مؤلفه های سازمانی

  دوره کاربردی کارشناسی امنیت CASPکه شرکت  CompTIA ارائه  نموده و به عنوان یکی از دوره‌ای معتبر برای فراگرفتن مهارت‌ها و دانش پیشرفته حوزه امنیت است. این دوره شامل مهارت‌های لازم برای شاغلین امنیت فناوری اطلاعات ارائه می شود می‌شود. دانشپذیر پس از گذراندن این دوره قادر خواهند بود به مفهوم‌سازی، مهندسی، یکپارچه‌سازی و پیاده‌سازی راهکارهای امن در محیط‌های پیچیده بپردازند. به علاوه، از دیگر دستاوردهای این دوره برای کارشناسان می‌توان به تبدیل نیازها به الزامات امنیتی، تحلیل اثرات مخرب مخاطرات امنیتی و واکنش به رخدادهای امنیتی اشاره کرد. اعمال تفکر بحرانی در طیف گسترده‌ای از زمینه‌های امنیتی به منظور ارائه و پیاده‌سازی راهکارهای امنیتی پایدار و سازگار با استراتژی‌های سازمانی نیز از ویژگی‌های دانش‌آموختگان این دوره است. دارندگان مدرک این دوره آموزشی در سراسر جهان از اعتبار برخوردار خواهند بود و در انواع سازمان‌ها مورد استقبال قرار خواهند گرفت.

  هدف دوره

  شناخت  مفاهیم و معماری های امنیت و شبکه

  آشنایی با چگونگی مدیریت ریسک های امنیتی و واکنش به رخدادها

  شناخت راهکاره  برنامه ریزی کاهش ریسک و اجرای استراتژی ها و کنترل های امنیتی

  شیوه  یکپارچه سازی زمینه های رایانش، ارتباطات و کسب وکار

  شناخت راهکار یکپارچه سازی فنی مؤلفه های سازمانی