گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  CCNA Cloud

  تماس برای قیمت
  فروشنده: sisco

  این دوره طراحی شده است تا دانش پذیران را با دانش، مهارت ها و توانایی های لازم برای انجام وظایف بنیادی مرتبط با طراحی Cloud آشنا نماید.در این دوره دانش پذیر ویژگی ها و مدل های استقرار شبکه Cloud را می آموزد.

  این دوره طراحی شده است تا دانش پذیران را با دانش، مهارت ها و توانایی های لازم برای انجام وظایف بنیادی مرتبط با طراحی Cloud آشنا نماید.در این دوره دانش پذیر ویژگی ها و مدل های استقرار شبکه Cloud را می آموزد.

  مشخصات محصول
  پیشنیاز

  Private and Hybrid Cloud Design

  • Cloud Security Design
  • Cloud Infrastructure Implementation
  • ACI and APIC Automation
  • Private and Hybrid IaaS Provisioning
  • Application Provisioning and Lifecycle Management
  • Cloud Systems Management

  Providing End-User Support

  • Cloud Infrastructure Administration and Reporting
  • Chargeback and Billing Reports
  • Cloud Provisioning
  • Cloud Systems Management and Monitoring
  • Cloud Remediation