گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  CCNA Data Center

  تماس برای قیمت
  فروشنده: sisco

  این دوره شامل دانش، مهارت ها و فن آوری های پایه ای شامل مجازی سازی شبکه مرکز داده، محاسبات یکپارچه و تنظیمات ویژگی های سیستم عامل سیسکو نکسوس.تمامی مجموعه ها برای مدیریت اهداف خود متکی به زیر ساخت فناوری اطلاعات خود می باشند، مهم ترین بخش زیر ساخت هر مجموعه مرکز داده آن می باشد. با توجه به حساسیت هایی که در مورد تجهیزات مورد استفاده در این بخش وجود دارد باید ویژگی های خاص خود را داشته باشد. بالاترین سطح دسترس پذیری ، یکپارچه گی و امنیت مهمترین خصوصیات یک مرکز داده می باشد. دورهDataCenter جهت معرفی تجهیزات شبکه ای است که شرکت سیسکو برای دیتاسنتر در نظر گرفته است.
  در پایان این دوره از دانش پذیر انتظار می رود
  • شناسایی پروتکل های شبکه مرکز داده و ارتباطات میزبان تو میزبان
  • درک مفاهیم شبکهای مرکز داده و استفاده از رابط خط فرمان سیسکو NX-OS و پیاده سازی VLANs، trunks و کانال های پورت
  • توصیف مفاهیم شبکه های پیشرفته مرکز داده، پیاده سازی سوئیچینگ چند لایه و انجام پیکربندی اساسی: پروتکل ها (OSPF، EIGRP، HSRP)؛ AAA در دستگاه های NX-OS سیسکو و مدیریت امن از راه دور؛ و لیست های کنترل دسترسی
  • توصیف و مقایسه گزینه های اتصال به پایگاه داده پایگاه داده اولیه و VSAN را پیکربندی کنید
  • توصیف ذخیره سازی مرکز داده پیشرفته و پیکربندی منطقه بندی، حالت NPV و NPIV در سوئیچ های سیسکو Nexus و سیسکو MDS
  • شناسایی اجزای معماری UCS سیسکو و استفاده از GUI UCS Manager Cisco
  • Cisco UCS را توصیف و پیکربندی کنید
  • توصیف و تنظیم مجازی سازی مرکز داده سیسکو
  • توصیف و پیکربندی شبکه مرکز داده سیسکو را تنظیم کنید
  • توصیف و پیکربندی اتوماسیون و ارکستر سیسکو را تنظیم کنید
  • سیسکو ACI را توصیف و تأیید کنید

   اهداف دوره:
  معرفی مقدماتی با تجهیزات سوئیچینگNexus مورد استفاده در دیتاسنتر
  نحوه مجازی سازی اجزا سوئیچ های Nexus
  نحوه پیاده سازی مبانی امنیت در سوئیچ های Nexus

  این دوره شامل دانش، مهارت ها و فن آوری های پایه ای شامل مجازی سازی شبکه مرکز داده، محاسبات یکپارچه و تنظیمات ویژگی های سیستم عامل سیسکو نکسوس.تمامی مجموعه ها برای مدیریت اهداف خود متکی به زیر ساخت فناوری اطلاعات خود می باشند، مهم ترین بخش زیر ساخت هر مجموعه مرکز داده آن می باشد. با توجه به حساسیت هایی که در مورد تجهیزات مورد استفاده در این بخش وجود دارد باید ویژگی های خاص خود را داشته باشد. بالاترین سطح دسترس پذیری ، یکپارچه گی و امنیت مهمترین خصوصیات یک مرکز داده می باشد. دورهDataCenter جهت معرفی تجهیزات شبکه ای است که شرکت سیسکو برای دیتاسنتر در نظر گرفته است.
  در پایان این دوره از دانش پذیر انتظار می رود
  • شناسایی پروتکل های شبکه مرکز داده و ارتباطات میزبان تو میزبان
  • درک مفاهیم شبکهای مرکز داده و استفاده از رابط خط فرمان سیسکو NX-OS و پیاده سازی VLANs، trunks و کانال های پورت
  • توصیف مفاهیم شبکه های پیشرفته مرکز داده، پیاده سازی سوئیچینگ چند لایه و انجام پیکربندی اساسی: پروتکل ها (OSPF، EIGRP، HSRP)؛ AAA در دستگاه های NX-OS سیسکو و مدیریت امن از راه دور؛ و لیست های کنترل دسترسی
  • توصیف و مقایسه گزینه های اتصال به پایگاه داده پایگاه داده اولیه و VSAN را پیکربندی کنید
  • توصیف ذخیره سازی مرکز داده پیشرفته و پیکربندی منطقه بندی، حالت NPV و NPIV در سوئیچ های سیسکو Nexus و سیسکو MDS
  • شناسایی اجزای معماری UCS سیسکو و استفاده از GUI UCS Manager Cisco
  • Cisco UCS را توصیف و پیکربندی کنید
  • توصیف و تنظیم مجازی سازی مرکز داده سیسکو
  • توصیف و پیکربندی شبکه مرکز داده سیسکو را تنظیم کنید
  • توصیف و پیکربندی اتوماسیون و ارکستر سیسکو را تنظیم کنید
  • سیسکو ACI را توصیف و تأیید کنید

   اهداف دوره:
  معرفی مقدماتی با تجهیزات سوئیچینگNexus مورد استفاده در دیتاسنتر
  نحوه مجازی سازی اجزا سوئیچ های Nexus
  نحوه پیاده سازی مبانی امنیت در سوئیچ های Nexus