گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  CCNA Security

  تماس برای قیمت
  فروشنده: sisco

   

  این دوره جهت ایجاد مهارت مقدماتی در شخص  جهت  امن سازی شبکه های مبتنی بر تجهیزات شرکت سیسکو  می باشد. با گذراندن این دوره  دانشپذیر  قابلیت لازم برای  طراحی زیر ساخت امن، شناسایی  تهدیدات و آسیب پذیری ها و  رفع آنها را کسب می نماید. مرکز اصلی  این دوره بر روی امکانات مرتبط با ایجاد امنیت ، نصب و عیب یابی و نظارت بر شبکه با هدف حفظ تمامیت، محرمانگی و قابل دسترس بودن اطلاعات و تجهیزات و کارآمدی فناوری های سیسکو در این زمینه تمرکز دارد.

  اهداف دوره : 
  ایجاد دانش تخصصی  و عملی در زمينه کار با جديدترين فناوری های سيسکو
  شناخت در مورد امنیت در  شبکه های مختلف
  آموزش مهارت مورد نیاز برای توسعه زیر ساختهای امنیتی و آشنایی با  تهدیدات امنیتی 
  فراهم آوردن  فرصت های جدید شغلی در زمینه امنیت شبکه 

   

   

  این دوره جهت ایجاد مهارت مقدماتی در شخص  جهت  امن سازی شبکه های مبتنی بر تجهیزات شرکت سیسکو  می باشد. با گذراندن این دوره  دانشپذیر  قابلیت لازم برای  طراحی زیر ساخت امن، شناسایی  تهدیدات و آسیب پذیری ها و  رفع آنها را کسب می نماید. مرکز اصلی  این دوره بر روی امکانات مرتبط با ایجاد امنیت ، نصب و عیب یابی و نظارت بر شبکه با هدف حفظ تمامیت، محرمانگی و قابل دسترس بودن اطلاعات و تجهیزات و کارآمدی فناوری های سیسکو در این زمینه تمرکز دارد.

  اهداف دوره : 
  ایجاد دانش تخصصی  و عملی در زمينه کار با جديدترين فناوری های سيسکو
  شناخت در مورد امنیت در  شبکه های مختلف
  آموزش مهارت مورد نیاز برای توسعه زیر ساختهای امنیتی و آشنایی با  تهدیدات امنیتی 
  فراهم آوردن  فرصت های جدید شغلی در زمینه امنیت شبکه