گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  CCNA Wireless

  تماس برای قیمت
  فروشنده: sisco

  با توجه به پیشرفت تکنولوژی بی سیم وتقاضای آن در شبکه های حرفه ای . دوره آموزشی CCNA Wireless با هدف آموزش مهارت کار با تجهیزات این شرکت طراحی شده است که شامل مباحث پیکربندی، مدیریت و عیابی شبکه های مبتنی بر تجهیزات بی سیم شرکت سیسکو می باشد. دوره پیاده سازی شبکه های سیسکو شبکه بیسیم برای افرادی که در تیم های فنی سیسکو و یا در تیم های مشاوره و پیاده سازی راهکارهای شبکه ای سیسکو مشغول هستند، طراحی شده است که شامل نصب، پیکربندی، عملیات و عیب یابی می شود. پس از اتمام این دوره، شما قادر خواهید بود. درک اصول و خصوصیات اولیه RF
  • درک روش های امنیتی WLAN و دسترسی به دستگاه های مختلف مشتری
  • تعریف معماری WLAN سیسکو و زیرساخت های زیرزمینی مورد استفاده برای پشتیبانی از آن
  • پیاده سازی یک شبکه دسترسی بی سیم متمرکز با استفاده از کنترل کننده های LAN بی سیم AireOS یا IOS-XE
  • پیاده سازی یک شبکه دسترسی بی سیم متقابل با استفاده از سوئیچ های دسترسی همگرا IOS-XE و کنترل های شبکه بی سیم
  • پیاده سازی شبکه های بی سیم کوچک و دسترسی از راه دور با استفاده از معماری FlexConnect، Autonomous یا Cloud
  • انجام تعمیرات WLAN اولیه و عیب یابی - شرایط الزامات طراحی WLAN


  مطالب مهم دور به شرح ذیل می باشد
  رک اصول و خصوصیات اولیه RF
  درک روش های امنیتی WLAN و دسترسی به دستگاه های مختلف
  معماری WLAN سیسکو و زیرساخت های مورد استفاده برای پشتیبانی از آن
  پیاده سازی یک شبکه با دسترسی بی سیم متمرکز با استفاده از کنترل کننده های LAN بی سیم AireOS یا IOS-XE
  پیاده سازی یک شبکه با دسترسی بی سیم متقابل با استفاده از سوئیچ های همگرا IOS-XE و کنترل های شبکه بی سیم
  پیاده سازی شبکه های بی سیم کوچک و دسترسی از راه دور با استفاده از معماری FlexConnect، Autonomous یا Cloud
  انجام تعمیرات WLAN اولیه و عیب یابی - شرایط الزامات طراحی WLAN را شرح دهید

  با توجه به پیشرفت تکنولوژی بی سیم وتقاضای آن در شبکه های حرفه ای . دوره آموزشی CCNA Wireless با هدف آموزش مهارت کار با تجهیزات این شرکت طراحی شده است که شامل مباحث پیکربندی، مدیریت و عیابی شبکه های مبتنی بر تجهیزات بی سیم شرکت سیسکو می باشد. دوره پیاده سازی شبکه های سیسکو شبکه بیسیم برای افرادی که در تیم های فنی سیسکو و یا در تیم های مشاوره و پیاده سازی راهکارهای شبکه ای سیسکو مشغول هستند، طراحی شده است که شامل نصب، پیکربندی، عملیات و عیب یابی می شود. پس از اتمام این دوره، شما قادر خواهید بود. درک اصول و خصوصیات اولیه RF
  • درک روش های امنیتی WLAN و دسترسی به دستگاه های مختلف مشتری
  • تعریف معماری WLAN سیسکو و زیرساخت های زیرزمینی مورد استفاده برای پشتیبانی از آن
  • پیاده سازی یک شبکه دسترسی بی سیم متمرکز با استفاده از کنترل کننده های LAN بی سیم AireOS یا IOS-XE
  • پیاده سازی یک شبکه دسترسی بی سیم متقابل با استفاده از سوئیچ های دسترسی همگرا IOS-XE و کنترل های شبکه بی سیم
  • پیاده سازی شبکه های بی سیم کوچک و دسترسی از راه دور با استفاده از معماری FlexConnect، Autonomous یا Cloud
  • انجام تعمیرات WLAN اولیه و عیب یابی - شرایط الزامات طراحی WLAN


  مطالب مهم دور به شرح ذیل می باشد
  رک اصول و خصوصیات اولیه RF
  درک روش های امنیتی WLAN و دسترسی به دستگاه های مختلف
  معماری WLAN سیسکو و زیرساخت های مورد استفاده برای پشتیبانی از آن
  پیاده سازی یک شبکه با دسترسی بی سیم متمرکز با استفاده از کنترل کننده های LAN بی سیم AireOS یا IOS-XE
  پیاده سازی یک شبکه با دسترسی بی سیم متقابل با استفاده از سوئیچ های همگرا IOS-XE و کنترل های شبکه بی سیم
  پیاده سازی شبکه های بی سیم کوچک و دسترسی از راه دور با استفاده از معماری FlexConnect، Autonomous یا Cloud
  انجام تعمیرات WLAN اولیه و عیب یابی - شرایط الزامات طراحی WLAN را شرح دهید