گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  CCNP Cloud

  تماس برای قیمت
  فروشنده: sisco

  مهندسان Cloud نیاز به مهارت دارند تا با مدل های Cloud خصوصی، عمومی و هیبریدی کار کنند و از راه حل های Intercloud بهره ببرند. صدور گواهینامه CCNP Cloud یک برنامه آموزشی و صدور گواهینامه است که برای مهندسان Cloud، مدیران Cloud، طراحان Cloud و معماران در مراکز داده کار می کند. این برنامه دانش و مهارت های لازم برای طراحی، ارائه، اتوماسیون و مدیریت Cloud و Infrastructure-as-a-Service را ارائه می دهد.

  مدت دوره: 140 ساعت

  مهندسان Cloud نیاز به مهارت دارند تا با مدل های Cloud خصوصی، عمومی و هیبریدی کار کنند و از راه حل های Intercloud بهره ببرند. صدور گواهینامه CCNP Cloud یک برنامه آموزشی و صدور گواهینامه است که برای مهندسان Cloud، مدیران Cloud، طراحان Cloud و معماران در مراکز داده کار می کند. این برنامه دانش و مهارت های لازم برای طراحی، ارائه، اتوماسیون و مدیریت Cloud و Infrastructure-as-a-Service را ارائه می دهد.

  مدت دوره: 140 ساعت

  مشخصات محصول
  سرفصل دوره

  300-460 CLDINF

  Setup Cloud infrastructure including physical and virtual Data Centers

  Implement Storage infrastructure and Connectivity

  Implement Network infrastructure and Connectivity

  Implement Compute

  Troubleshoot Cloud workflows or applications

  Identify infrastructure operational domains

  300-465 CLDDES

  Translate requirements into Cloud/Automation process designs

  Design Private Cloud Infrastructures

  Design Public Cloud Infrastructures

  Design Cloud Security Policies

  Design Virtualization and Virtual Network Services

  300-470 CLDAUT

  Automate and manage Cisco clouds to support business requirements

  Automate and manage the self-service portal of the user

  Automate and manage the Infrastructure as a Service

  Automate and manage a private cloud infrastructure security

  Automate and manage a hybrid cloud infrastructure security

  Automate and manage for virtual network services for private and hybrid clouds

  Automate and manage the VM life-cycle management

  300-475 CLDACI

  Implementing Cisco ACI Fundamentals

  Implementing Cisco ACI Enhanced Features

  Configuring Cisco ACI External Cloud Connectivity Automate and Design

  Cisco ACI Deployment

  Implementing ACI Fabric Connectivity for Virtual Machines

  Deploying Application Access Control Monitor Traffic with Atomic Counters

  Deploying vPC Connections to Hypervisors

  Deploying Cisco AVS and Micro-segmentation

  Adding Bare Metal Hosts and Implement Inter-Tenant Connectivity

  Integrating Cisco ASA Firewall in ACI Fabric

  Enabling Connectivity to External Layer 3 Networks

  Enabling Connectivity to External Layer 2 Networks

  Provision ACI Using UCS Director Program

  APIC Using Python and Arya (Optional)