گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  CCNP Data Center

  تماس برای قیمت
  فروشنده: sisco

   مباحث این دوره برای افرادی تعریف  شده است که می خواهند در  سطح حرفه ای در مرکز داده ها فعالیت نمایند. همچنین، این دوره برای کارشناسان فنی سازمان ها و شرکت های طراحی شده است که در زمینه مرکز داده  سیسکو فعالیت می کنند. در این دوره با مفاهیم حرفه ایی مرکز داده سیسکو و طراحی های  مربوط به آن آشنا می شوید . شامل 7 دوره 40 ساعته می باشد.

   مباحث این دوره برای افرادی تعریف  شده است که می خواهند در  سطح حرفه ای در مرکز داده ها فعالیت نمایند. همچنین، این دوره برای کارشناسان فنی سازمان ها و شرکت های طراحی شده است که در زمینه مرکز داده  سیسکو فعالیت می کنند. در این دوره با مفاهیم حرفه ایی مرکز داده سیسکو و طراحی های  مربوط به آن آشنا می شوید . شامل 7 دوره 40 ساعته می باشد.