گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  CCNP- Routing& Switching

  تماس برای قیمت
  فروشنده: sisco

  شناخت مباحث سوییچینگ و عملکرد دستگاه سوییچ
  شناخت مباحث و کاربرد های Vlan و Native Vlan
  شناخت شیوه فعال سازی پورت Trunk و Access
  شناخت مباحث Intervlan Routing
  آماده سازی سرویس Port Security به صورت پیشرفته
  شناخت Vtp (Virtual Trunk Protocol)
  راه ندازی Private Vlan و کاربرد های
  شناخت فناوری POE (Power Over Ethernet) جریان انتقال برق همراه با سیگنال های شبکه
  شناخت پروتکل Spanning Tree Protcol (STP) و نیز شیوه عملکرد آن
  پیاده سازی پروتکلRapid Spanning Protocol
  فعال سازی Span و Rspan در سوییچ و ارسال ترافیک کامل شبکه بر روی این پورت
  فعال سازی پروتکل Multiple Spannig Protocol (MST)
  را ه ندازی Vlan Access List و اعمال محدودیت به وسیله Vlan بر روی ترافیک شبکه
  کانفیگ Port Channel و یا Aggregation
  کانفیگ سرویس هایی جهت Load Blancing و Redundancy همچون FHRP
  پیکربندی پروتکل های Hsrp و Vrrp و glbp بر روی سوییچ

   

  شناخت مباحث سوییچینگ و عملکرد دستگاه سوییچ
  شناخت مباحث و کاربرد های Vlan و Native Vlan
  شناخت شیوه فعال سازی پورت Trunk و Access
  شناخت مباحث Intervlan Routing
  آماده سازی سرویس Port Security به صورت پیشرفته
  شناخت Vtp (Virtual Trunk Protocol)
  راه ندازی Private Vlan و کاربرد های
  شناخت فناوری POE (Power Over Ethernet) جریان انتقال برق همراه با سیگنال های شبکه
  شناخت پروتکل Spanning Tree Protcol (STP) و نیز شیوه عملکرد آن
  پیاده سازی پروتکلRapid Spanning Protocol
  فعال سازی Span و Rspan در سوییچ و ارسال ترافیک کامل شبکه بر روی این پورت
  فعال سازی پروتکل Multiple Spannig Protocol (MST)
  را ه ندازی Vlan Access List و اعمال محدودیت به وسیله Vlan بر روی ترافیک شبکه
  کانفیگ Port Channel و یا Aggregation
  کانفیگ سرویس هایی جهت Load Blancing و Redundancy همچون FHRP
  پیکربندی پروتکل های Hsrp و Vrrp و glbp بر روی سوییچ