گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  CDCP - Certified Data Centre Professional

  تماس برای قیمت

  در این دوره و با استناد به استانداردهای BICSI و TIA 942 به درخصوص کف نیاز ها و بهترین المان ها در طراحی و پیاده سازی مراکز داده بحث می شود، این استانداردها از دید های متفاوت ولی فنی تکمیل کننده هم می باشند و نیاز طراحان و مدیران دیتا سنتر در تمامی سیستم های به کارگرفته شده در این مراکز نظیر سیستم های الکتریکال، سیستم های مکانیکال، سیستم های مخابراتی و کابل کشی ساخت یافته، امنیت و بهره وری انرژی را برطرف می سازند، همچنین دوره CDCP ارتباط بین استانداردهای روز را با فضای عملیاتی و پروژه های مرکز_داده را پوشش می دهد

  در این دوره و با استناد به استانداردهای BICSI و TIA 942 به درخصوص کف نیاز ها و بهترین المان ها در طراحی و پیاده سازی مراکز داده بحث می شود، این استانداردها از دید های متفاوت ولی فنی تکمیل کننده هم می باشند و نیاز طراحان و مدیران دیتا سنتر در تمامی سیستم های به کارگرفته شده در این مراکز نظیر سیستم های الکتریکال، سیستم های مکانیکال، سیستم های مخابراتی و کابل کشی ساخت یافته، امنیت و بهره وری انرژی را برطرف می سازند، همچنین دوره CDCP ارتباط بین استانداردهای روز را با فضای عملیاتی و پروژه های مرکز_داده را پوشش می دهد