گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  Cellular IoT Air Interface

  تماس برای قیمت

  3GPP در تلاش برای حمایت از بازار رو به رشد IoT، آخرین تغییرات پروتوکلی مربوط به اینترفیسهای هوایی 2G و 4G را در این زمینه منتشر کرده است.

  این دوره آموزشی ضمن تشریح معماری شبکه های IoT سلولی، پروتوکلهای منتخب و اصلاح شده 3GPP را در تکنولوژی Cellular IoT شامل EC-GSM-IoT ، LTE-M و NB-IoT تشریح می کند.

  3GPP در تلاش برای حمایت از بازار رو به رشد IoT، آخرین تغییرات پروتوکلی مربوط به اینترفیسهای هوایی 2G و 4G را در این زمینه منتشر کرده است.

  این دوره آموزشی ضمن تشریح معماری شبکه های IoT سلولی، پروتوکلهای منتخب و اصلاح شده 3GPP را در تکنولوژی Cellular IoT شامل EC-GSM-IoT ، LTE-M و NB-IoT تشریح می کند.